Aplikace MS2014+

Anglicky:
Synonyma:

Aplikace MS2014+ je souhrn programového vybavení Monitorovacího systému na programové období 2014–2020, ve kterém probíhá administrace, monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci / realizaci za jednotlivé operace, programy, Dohodu o partnerství a subjekty implementační struktury.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena