Samostatný/á personalista/ka do Personálního oddělení (ZS OPD)

Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, Praha 9, vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení služebního místa Samostatný/á personalista/ka do Personálního oddělení formou pracovního poměru.

Datum vystavení 05.11.2019
Datum platnosti 21.11.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Charakteristika pracovní činnosti:
 • komplexně zabezpečuje veškerou agendu personální práce související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru a služebního poměru zaměstnanců SFDI, včetně administrativní přípravy jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců, uzavírání pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozhodnutích o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, rozhodnutí o skončení služebního poměru apod.,
 • komplexně zabezpečuje agendu výběrových řízení na pracovní a služební místa SFDI dle pravidel určených zákoníkem práce a zákonem o státní službě
 • komplexně zajišťuje administrativní činnosti související s vykonáním úřednické zkoušky zaměstnanců SFDI ve služebním poměru,
 • komplexně zajišťuje veškeré administrativní činnosti spojené se správou dat v informačním systému státní správy ISOSS za SFDI týkajících se rejstříku zaměstnanců, evidence obsazovaných míst, přihlašování se na úřednickou zkoušku, evidence uskutečněných úřednických zkoušek,
 • zabezpečuje po organizační stránce závodní stravování,
 • zabezpečuje poskytování pracovnělékařských služeb,
 • vytváří strategii vzdělávání pro řízení a implementaci programů a projektů financovaných z fondů EU a všeobecného vzdělávání zaměstnanců SFDI a v návaznosti na ní plánu vzdělávání pro jednotlivé roky,
 • zabezpečuje agendu odborného a jazykového vzdělávání a školení zaměstnanců SFDI včetně evidence přehledu absolvovaných vzdělávacích akcí,
 • plánuje a koordinuje vzdělávání zaměstnanců implementační struktury OPD,
 • organizuje, připravuje a realizuje vzdělávací akce,
 • zpracovává metodiku vzdělávání pro implementaci OPD,
 • podílí se na agendě administrativní kapacity k SF EU
Požadujeme:
 • minimálně dosažené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni,
 • uživatelskou znalost práce na PC (MS Office),
 • zkušenosti v oblasti personalistiky (ve státní službě) výhodou,
 • orientace v problematice související s řízením operačních programů nebo technické pomoci z fondů EU výhodou,
 • dobrý písemný i ústní projev,
 • pečlivost, odpovědnost, samostatnost,
 • komunikační a organizační dovednosti,
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou vykonávaný na služebním místě jako zástup po dobu dlouhodobé nepřítomnosti státní zaměstnankyně z důvodu čerpání její mateřské dovolené, řádné dovolené a rodičovské dovolené, nejdéle však na dobu 3 let,
 • plný pracovní úvazek,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • příspěvek na stravování,
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání.
Další informace:
 • místo výkonu práce: Praha,
 • vznik pracovního poměru: 1. prosince 2019 nebo dohodou,
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11.
Bližší informace poskytnou:
Bc. Markéta Šanderová, vedoucí Personálního oddělení, tel. 266 097 326 nebo
Bc. Veronika Fišerová, samostatný personalista, tel: 266 097 217 nebo
na kontaktní adrese HR@sfdi.cz

Doručení žádosti:
Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 21. listopadu 2019 do 14:00 hod. na e-mail HR@sfdi.cz (do předmětu uveďte „Samostatný/á personalista/ka“) nebo na adresu:
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
www.sfdi.cz/kariera/

Upozornění:
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 
Informace o zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Lucie Bartáková, e-mail: poverenec@sfdi.cz, tel: 266 097 286. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a archivování spisu výběrového řízení, příp. osobního spisu zaměstnance, a komunikace mezi správcem a žadatelem. Osobní údaje budou uloženy po nezbytně dlouho dobu. Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti. Pro nepovinné osobní údaje je právním titulem zpracování oprávněný zájem správce. Proti zpracování osobní údajů na základě oprávněného zájmu správce máte právo podat námitku správci na výše uvedené kontakty.  Více o zpracování vašich osobních údajů, o svých právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webové adrese: www.sfdi.cz/gdpr.
 

 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena