Referent/ka správy místního rozvoje 901 (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje, oddělení urbánní politiky, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_ 901 Referent/ka správy místního rozvoje.

Datum vystavení 26.11.2019
Datum platnosti 12.12.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Charakteristika pracovní činnosti:
 • Celostátní koordinace programů rozvoje regionů;
 • Koordinace agendy udržitelného rozvoje s důrazem na udržitelný rozvoj měst a zajišťování metodické podpory udržitelného rozvoje a při naplňování strategických cílů v oblasti Dobrého vládnutí a jejich zohlednění při rozvoji veřejné zprávy;
 • Zajišťování metodické podpory při rozvoji nástrojů k podpoře udržitelného rozvoje a při naplňování strategických cílů v oblasti Obce a regiony a jejich zohlednění při naplňování strategických cílů v oblasti Obce a regiony a jejich zohlednění při rozvoji veřejné správy a strategického řízení a plánování;
 • Zajišťování provázanosti cílů Implementačního plánu ČR 2030 v klíčové oblasti 6 Dobré vládnutí v gesci MMR (opatření v oblasti strategické práce, vzdělávání);
 • Spolupráce na evaluaci a aktualizaci klíčové oblasti 6 Dobré vládnutí Strategického rámce ČR 2030
 • Sledování a hodnocení proběhlé evaluace veřejných politik v kontextu Metodiky přípravy veřejných strategií a podílení se na rozvoji Databáze strategií, vč. přípravy modulu k evaluacím a nástrojů pro sledování koherence politik;
 • Podílení se na rozšíření využití Databáze strategií jakožto technického nástroje pro rozvoj strategické práce pro implementaci ČR 2030;
 • Příprava nástrojů sledování koheze politik v rámci dalšího rozvoje Databáze strategií;
 • Vyhodnocování územní dimenze cílů ČR 2030 pro obecní a regionální strategie
 • Spolupráce s MŽP na komunikaci s obecními a regionálními samosprávami i dalšími aktéry působícími na regionální a místní úrovni (propagace mezi municipálními asociacemi i jednotlivými představiteli obcí a krajů)
 • Podpora udržitelného rozvoje na regionální a obecní úrovni a vytváření vhodného nástroje k této podpoře a rezortní koordinaci 
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programů
 • znalost anglického jazyka 1. stupně znalosti
 • znalost práce na PC
 • komunikační dovednosti
 • samostatný proaktivní přístup ke svěřeným činnostem
 • trestní bezúhonnost
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2023
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • 5 týdnů dovolené
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů          (13. platová třída)
 • vznik pracovního poměru 1. 1. 2020 
Bližší informace poskytne paní Ing. Ivana Křižanová, e-mail: Ivana.krizanova@mmr.cz, tel: 224 864 454.
 
https://mmr.cz/cs/Kariera/Pracovni-prilezitosti/Referent-ka-spravy-mistniho-rozvoje
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 12. 12. 2019
na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Referent správy místního rozvoje MMR_901“) nebo na adresu:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášené systemizované místo uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena