Referent/ka správy místního rozvoje 900 (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_ 900 Referent/ka správy místního rozvoje.

Datum vystavení 26.11.2019
Datum platnosti 12.12.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Charakteristika pracovní činnosti:
 • celostátní koordinace programů rozvoje regionů;
 • spolupráce na řízení a administraci projektu;
 • zajišťování metodické podpory při zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe, při rozvoji nástrojů k podpoře udržitelného rozvoje a při naplňování strategických cílů v oblasti Obce a regiony a jejich zohlednění při rozvoji veřejné správy a strategického řízení
  a plánování;
 • zajišťování provázanosti cílů Implementačního plánu ČR 2030 se strategickými
  a koncepčními materiály zaměřenými na rozvoj regionů a obcí;
 • naplňování opatření IP Česko 2030 v oblasti Obce a regiony - tj. komunikace s gestory opatření a příprava běžné aktualizace;
 • vyhodnocování územní dimenze cílů ČR 2030, návrh využití ČR 2030 pro obecní
  a regionální strategie;
 • spolupráce s MŽP na komunikaci s obecními a regionálními samosprávami i dalšími aktéry působícími na regionální a místní úrovni (propagace mezi municipálními asociacemi
  i jednotlivými představiteli obcí a krajů);
 • podpora udržitelného rozvoje na regionální a obecní úrovni a vytváření vhodného nástroje k této podoře a rezortní koordinaci;
 • plnění dalších úkolů dle pokynu příslušného přímého představeného, které vyplývají z výše uvedených bodů pracovní náplně;
 • zastupování jiného zaměstnance dle určení příslušného přímého nadřízeného; 
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programů
 • znalost anglického jazyka 1. stupně znalosti
 • znalost práce na PC
 • komunikační dovednosti
 • samostatný proaktivní přístup ke svěřeným činnostem
 • trestní bezúhonnost
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2023
 • plný pracovní úvazek
 • místo výkonu práce Praha
 • 5 týdnů dovolené
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • vznik pracovního poměru 1. 1. 2020 
Bližší informace poskytne paní Ing. Radana Leistner Kratochvílová, e-mail: Radana.Kratochvilova@mmr.cz, tel: 224 864 069.
 
https://mmr.cz/cs/Kariera/Pracovni-prilezitosti/Referent-ka-spravy-mistniho-rozvoje-(1)
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 12. 12. 2019
na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Referent správy místního rozvoje MMR_900“) nebo na adresu:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášené systemizované místo uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena