Projektový/á manažer/ka do oddělení projektů adaptability pracovní síly I – 2 pozice (OPZ)

V souladu s usnesením vlády č. 444/2014 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, výběrové řízení na obsazení 2 pozic: projektový/á manažer/ka do oddělení projektů adaptability pracovní síly I, odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (OPZ). VŘ 14/2019.

Datum vystavení 07.02.2019
Datum platnosti 22.02.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Požadavky:
 • státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce)
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • analytické myšlení
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • výborné organizační a komunikační schopnosti
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)
Výhodou:
 • znalost implementační struktury OPZ, legislativy Evropského společenství a ČR
 • zkušenost s implementací strukturálních fondů EU
 • zkušenosti s administrací, hodnocením a výběrem projektů
 • zkušenosti s kontrolou a monitoringem realizace projektů
 • zkušenosti s tvorbou výzev (tvorba analýz, práce se statistickými daty apod.)
 • orientace v problematice vzdělávání zaměstnanců ve firmách
Hlavní náplň činnosti:
 • Výkon činností zařazených do oboru služby Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské
 • strukturální, investiční a obdobné fondy dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.:
 • administrace výběru a hodnocení projektů zejména v oblasti firemního vzdělávání zaměstnanců
 • kontrola zpráv o realizaci a průběhu realizace projektů, spolupráce při kontrolách na místě (včetně administrace realizovaných kontrol v informačních systémech) a příprava hlášení nesrovnalostí
 • poskytování informací, poradenství v oblasti ESF, prezentace na seminářích
 • podílení se na tvorbě metodických dokumentů
Nabízíme:
 • vhodné i pro absolventy
 • nástup dle dohody
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • místo výkonu práce Praha
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna /tzv.sick-days/, poukázky na stravování, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
 • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy na Smíchově
Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
 • kopie výpisu z trestního rejstříku
Doručení přihlášky:
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 22. 2. 2019 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
 
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
https://www.mpsv.cz/cs/28456
 
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena