Odborný/á referent/ka v oddělení strategie environment. podpor PRV (MZe)

Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentálních podpor PRV, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Odborný/á referent/ka v oddělení strategie environment. podpor PRV

Datum vystavení 10.07.2019
Datum platnosti 24.07.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Stručný popis pracovního místa (charakteristika pracovní činnosti):
 • Podílí se na přípravě národního právního předpisu pro zavedení opatření Ekologické zemědělství v souladu s Programem rozvoje venkova, včetně jeho výkladu a zajištění případné novelizace.
 • Zajišťuje koordinaci provázanosti vybraných opatření Programu rozvoje venkova s opatřeními I. pilíře Společné zemědělské politiky.
 • Zajišťuje koordinaci provázanosti vybraných opatření Programu rozvoje venkova a  Cross Compliance zejména ve vazbě na krajinné prvky.
 • Podílí se na přípravě podkladů pro jednání Monitorovacího výboru OPŽP.
 • Zajišťuje provádění systematické analýzy možné realizace podpor v oblasti vodního hospodářství z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova.
 • Podílí se na tvorbě a úpravě programových dokumentů. 
Požadavky kladené na uchazeče:
 • Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu. V oboru zemědělském, přírodovědném, ekonomickém – výhodou.
 • Praxe v oblasti fondů EU výhodou.
 • Znalost anglického jazyka - výhodou.
 • znalost a praktické zkušenosti s legislativou  fondů EU – VÝHODOU
 • spolehlivost a samostatnost
 • analytické schopnosti a koncepční myšlení
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
Další informace:
 • Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za  MD/RD
 • Předpokládané datum vzniku pracovního poměru 1.9.2019
 • 12. platová třída
 • Místo výkonu práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Bližší informace poskytne:
 • Ing. David Kuna, tel.: 221 81 2595, e-mail: david.kuna@mze.cz 
Doručení příhlášky:
 • Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit: 24. 7. 2019
 • Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická): 
Ministerstvo zemědělství
personální odbor (11130)
Ing. Marcela Novotná
Těšnov 17
117 05 Praha 1
e-mail: zamestnani@mze.cz
 
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
 • Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);
 • Motivační dopis;
 • Strukturovaný profesní životopis;
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců. V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.
Informace pro uchazeče:
 • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.
      http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobni-udaje/
 
 • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
 
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/#f=hpblok
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena