Komunikační úředník/úřednice v oddělení podpory implementace (OPZ)

V souladu s usnesením vlády č. 444/2014 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, výběrové řízení na obsazení pozice: komunikační úředník/úřednice v oddělení podpory implementace. VŘ 40/2019

Datum vystavení 10.06.2019
Datum platnosti 24.06.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Požadavky:
 • státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)
 • samostatnost, odpovědnost, spolehlivost a pečlivost
 • schopnost týmové spolupráce
 • vynikající vyjadřovací schopnosti (ústní i písemné)
 • dobré organizační schopnosti a aktivní přístup k řešení problémů
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office)
Výhodou:
 • znalost problematiky Evropských fondů
 • znalost prostředí mediální politiky a mediální strategie řídicích orgánů programů Evropských fondů
 • zkušenosti s PR aktivitami, realizací mediálních kampaní či eventů pro veřejnost
 • zkušenosti se správou webových stránek (přes redakční systém)
 • zkušenosti s přípravou výběrových řízení
Hlavní náplň činnosti:
 • koordinace využívání prostředků Evropské unie v oblasti komunikační strategie a zajištění publicity a informovanosti veřejnosti o možnostech a přínosech Operačního programu Zaměstnanost
 • koordinace a realizace projektu, z něhož jsou financovány informační a propagační aktivity Operačního programu Zaměstnanost (mediální kampaně, on-line komunikace, eventy, tiskoviny a propagační předměty, grafické a fotografické služby, provoz portálu www.esfcr.cz, podpora klientů apod.)
 • zajišťování přípravy výběrových řízení a realizace smluv s externími dodavateli
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • plný pracovní úvazek
 • nástup dle dohody
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (13. platová třída)
 • místo výkonu práce Praha - příjemné pracovní prostředí v centru Prahy na Smíchově
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna /tzv. sick-days/, poukázky na stravování, fond kulturních a sociálních potřeb, ucelený systém vzdělávání zaměstnanců včetně úvodního mentoringu, možnost využití dětské skupiny)
 • zajímavou práci zahrnující řadu různorodých aktivit, vhodnou i pro absolventy
Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie výpisu z trestního rejstříku
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 24. 6. 2019 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení 
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení prohlašuje, že si není vědom/a střetu zájmu při vykonávání činnosti na dané pracovní pozici.
 
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na:
https://www.mpsv.cz/cs/28456
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena