Investiční referent/ka – specialist/ka mostních konstrukcí (ŘSD ČR)

Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici: Investiční referent/ka – specialist/ka mostních konstrukcí

Datum vystavení 13.08.2019
Datum platnosti 09.09.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Pracoviště-lokalita:
 • Praha 4 
Náplň práce
 • Technické expertíza projektových dokumentací pozemních komunikací se zaměřením na mostní objekty (DÚR, DSP, PDPS)
 • Zajištění koordinace přípravy staveb mostních objektů
 • Spolupráce s ostatními specialisty v rámci týmu Úseku výstavby i celého ŘSD ČR
 • Technická pomoc jednotlivým organizačním útvarům ŘSD ČR před zahájením a v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • Odborné posuzování navržených technických změn během výstavby mostních objektů 
Pro tuto práci budete potřebovat
 • VŠ technického směru nebo SŠ technického směru s 5 letou praxí v oboru mostních konstrukcí
 • Znalost technických a právních předpisů platných pro projektování mostních objektů
 • Praxe v oboru projektování mostních objektů je výhodou
 • Základní znalost dopravního inženýrství
 • Uživatelská znalost MS Office
 • ŘP skupiny B (aktivní řidič)
 • Trestní bezúhonnost 
Co nabízíme?
 • Tvůrčí práci při projektové přípravě klíčových dálničních a silničních staveb
 • Odborného vzdělávání (účast na seminářích apod.)
 • Stabilitu státní příspěvkové organizace
 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna, stravenky v hodnotě 120 Kč, bezplatná jazyková výuka, možnost využití rekreačních zařízení)
 • Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života 
Termín nástupu:
 • Ihned nebo dle dohody 
Pracovní poměr:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou
 
Platové podmínky:
 • 12. platová třída dle NV ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění, příloha č. 1, platový stupeň dle vzdělání a odborné praxe, možnost osobního příplatku a odměn. 
Termín zaslání přihlášky:
 • Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: prace@rsd.cz do 9. 9. 2019, (do předmětu uveďte „Investiční referent/ka – specialista mostních konstrukcí“). 
Pro další informace prosím kontaktujte:
 • prace@rsd.cz, tel. 241 084 320 
Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR bude zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů mám právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete zde:
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Pracovni-prilezitosti
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena