Administrativní pracovník/nice - asistent/ka ředitele/ky odboru (OPZ)

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Administrativní pracovník/nice - asistent/ka ředitele/ky odboru kontrol evropských programů

Datum vystavení 12.01.2020
Datum platnosti 29.01.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou / vyšší odborné vzdělání
Vedoucí pozice ne
Požadavky:
 • státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost AJ/NJ/FJ, úroveň 1 (dokládá se dokladem o vykonané jazykové zkoušce)
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost týmové spolupráce
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office)
 • organizační a komunikační schopnosti
 • smysl pro pečlivost a pořádek
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)
Výhodou:
 • zkušenosti na obdobné pozici
 
Hlavní náplň činnosti:
 • zajišťování plynulého chodu sekretariátu ředitele/ky odboru včetně organizačně administrativní podpory jednotlivým oddělením odboru, a to zejména kontrola formální správnosti, evidence a archivace dokumentace odboru / jednotlivých oddělení (statistické přehledy, evidence pošty)
 • zajišťování zpracování podkladových materiálů a administrativní podpory při administraci a kontrole projektů v programech Evropského sociálního fondu   
 • příprava a kontrola podkladů a jejich kompletace pro jednání ředitele/ky odboru a pro plnění úkolů odboru
 • účast na jednáních a poradách, zhotovování zápisů a následná kontrola plnění úkolů
 • zajišťování přípravy místních i zahraničních pracovních cest a zahraničních návštěv
 
   Nabízíme:
 • vhodné i pro uchazeče bez pracovních zkušeností
 • nástup dle dohody
  • plný pracovní úvazek s možností zkrácení (až na 0,7 úvazku) dle dohody
 • pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (8. platová třída)
 • zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna /tzv.sick-days/, poukázky na stravování, možnost využití dětské skupiny)
  • systém finanční i nefinanční motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb
  • ucelený systém vzdělávání zaměstnanců
  • možnost profesního růstu ve státní službě a získání zajímavých zkušeností v oblasti implementace ESI fondů
  • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy na Smíchově
https://www.mpsv.cz/web/cz/nabidka-sluzebnich-a-pracovnich-mist-sluzebnich-uradu-resortu

 Požadavky na obsah přihlášky:
 • motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladu o vykonané jazykové zkoušce v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
 • kopie výpisu z trestního rejstříku
 
Přihlášky doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 28. 1. 2020 (včetně) na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení.
V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
 
Uchazeč/ka zasláním přihlášky do výběrového řízení prohlašuje, že si není vědom/a střetu zájmu při vykonávání činnosti na dané pracovní pozici.
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena