Výzva pro příklady dobré praxe OP URBACT III zaznamenala velkou odezvu

31.5.2017

Ve výzvě pro příklady dobré praxe OP URBACT III bylo podáno 270 žádostí. Děkujeme všem městům z celé Evropské unie, která nám žádost poslala!

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena