Ostrava je díky projektu fajnOVA Městem s dobrou praxí OP URBACT

1.8.2017

Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč Evropou. Ostrava se přihlásila s projektem participativní tvorby strategického plánu fajnOVA, který realizovala v roce 2016, a uspěla. V říjnu v Tallinu zástupci města převezmou ocenění Město s dobrou praxí.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena