Informace o výzvě

Aktuality

31.01.2019 Změna datumu uzavření: na 23.04.2019
31.01.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 26.03.2019
31.01.2019 Změna stavu: na Zaregistrovaná
31.01.2019 Změna kódu stavu: na S2
31.01.2019 Změna cílů: na Uvádění produktů na trh
31.01.2019 Změna cílů: na Podpora uvádění na trh a zpracování
02.02.2019 Změna oprávněného žadatele: na Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství. Výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství. Rybářské sdružení. Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.
05.02.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
05.02.2019 Změna kódu stavu: na S42
03.04.2019 Změna stavu: na Otevřená
03.04.2019 Změna kódu stavu: na S5
24.04.2019 Změna stavu: na Uzavřená
24.04.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena