Aktuality

29.01.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 27.03.2018
20.02.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 27.03.2018
20.02.2018 Změna stavu: na Vyhlášená
20.02.2018 Změna kódu stavu: na S42
20.02.2018 Změna oprávněného žadatele: na Podpora je určena pro subjekty: - Mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. - Vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství. - Výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství. - Rybářské sdružení. - Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.
23.08.2018 Změna stavu: na Uzavřená
23.08.2018 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena