Informace o výzvě

Aktuality

23.08.2018 Změna oprávněného žadatele: na Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení DoP a implementaci protikorupční strategie v rámci ESIF v ČR Ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívají k naplnění DoP, Centrum pro regionální rozvoj České republiky Úřad vlády ČR Gestoři obecných předběžných podmínek Gestoři koordinace a monitorování finančních nástrojů MF-AO, Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014-2020.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena