Informace o výzvě

Aktuality

15.03.2019 Změna datumu otevření: na 15.03.2019
15.03.2019 Změna datumu uzavření: na 27.06.2019
15.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 15.03.2019
15.03.2019 Změna investičních priorit: na
16.03.2019 Změna datumu otevření: na 15.03.2019
16.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 15.03.2019
16.03.2019 Změna stavu: na Otevřená
16.03.2019 Změna kódu stavu: na S5
16.03.2019 Změna oprávněného žadatele: na Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústa?vy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
16.03.2019 Změna alokace v korunách: na 10000000
24.05.2019 Změna datumu uzavření: na 27.08.2019
24.05.2019 Změna stavu: na Pozastavená
24.05.2019 Změna kódu stavu: na S7
30.05.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
30.05.2019 Změna kódu stavu: na S6
20.08.2019 Změna datumu uzavření: na 30.09.2019
20.08.2019 Změna stavu: na Pozastavená
20.08.2019 Změna kódu stavu: na S7
21.08.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
21.08.2019 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena