Informace o výzvě

Aktuality

24.08.2018 Změna stavu: na Zaregistrovaná
24.08.2018 Změna kódu stavu: na S2
24.08.2018 Změna cílů: na Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
24.08.2018 Změna cílů: na Energetické úspory
21.02.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 01.03.2019
28.02.2019 Změna datumu otevření: na 15.04.2019
28.02.2019 Změna datumu uzavření: na 03.02.2020
28.02.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 15.04.2019
05.04.2019 Změna datumu otevření: na 02.05.2019
05.04.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 02.05.2019
27.04.2019 Změna oprávněného žadatele: na - kraje, - obce, - dobrovolné svazky obcí, - organizační složky státu, - státní organizace, - veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, - veřejnoprávní instituce, - městské části hl. města Prahy, - příspěvkové organizace, - vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, - nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), - církve a náboženské společnosti a jejich svazky, - obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.
01.05.2019 Změna stavu: na Schválená
01.05.2019 Změna kódu stavu: na S31
01.05.2019 Změna alokace v korunách: na 3571428571
03.05.2019 Změna stavu: na Otevřená
03.05.2019 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena