Informace o výzvě

Aktuality

10.09.2019 Změna investičních priorit: na
10.09.2019 Změna oprávněného žadatele: na Nestátní neziskové organizace: - spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech - ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí - nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Školy a školská zařízení: - Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
17.09.2019 Změna datumu otevření: na 20.09.2019
17.09.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 20.09.2019
18.09.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
18.09.2019 Změna kódu stavu: na S42
21.09.2019 Změna stavu: na Otevřená
21.09.2019 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena