Aktuality

25.01.2019 Změna názvu: Název se změnil z Výzva MAS Hříběcí hory - Podpora zaměstnanosti a sociální podnikání I. na Výzva MAS Hříběcí hory - Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I.
25.01.2019 Změna investičních priorit: na
25.01.2019 Změna alokace v korunách: na 2000000
07.03.2019 Změna názvu: Název se změnil z Výzva MAS Hříběcí hory - Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I. na Výzva MAS Hříběcí hory - OPZ - Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I.
07.03.2019 Změna datumu otevření: na 24.04.2019
07.03.2019 Změna datumu uzavření: na 12.07.2019
07.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 24.04.2019
16.04.2019 Změna oprávněného žadatele: na Místní akční skupina (MAS), Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Kraje, Organizace zřizované kraji, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a školská zařízení Blíže v příloze Výzvy.
24.04.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
24.04.2019 Změna kódu stavu: na S42
25.04.2019 Změna stavu: na Otevřená
25.04.2019 Změna kódu stavu: na S5
13.07.2019 Změna stavu: na Uzavřená
13.07.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena