Aktuality

23.08.2018 Změna názvu: Název se změnil z Posilování kapacit NNO dobrovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních NNO (opakování výzvy č. 2) na Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny
23.08.2018 Změna datumu otevření: na 02.01.2019
23.08.2018 Změna datumu uzavření: na 15.03.2019
23.08.2018 Změna stavu: na Zaregistrovaná
23.08.2018 Změna kódu stavu: na S2
23.08.2018 Změna cílů: na Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování ,Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
23.08.2018 Změna cílů: na Sociální začleňování a boj s chudobou
23.08.2018 Změna oprávněného žadatele: na zejména nestátní neziskové organizace, osoby pověřené SPOD, příspěvkové organizace obce/kraje
23.08.2018 Změna území: na ČR mimo HMP
23.08.2018 Změna alokace v korunách: na 160000000
27.09.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 02.01.2019
20.10.2018 Změna datumu otevření: na 03.01.2019
20.10.2018 Změna datumu uzavření: na 15.03.2019
20.10.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 01.11.2018
23.10.2018 Změna oprávněného žadatele: na Kraje, obce a jimi zřizované organizace NNO
27.10.2018 Změna stavu: na Otevřená
27.10.2018 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena