Informace o výzvě

Aktuality

16.07.2019 Změna názvu: Název se změnil z OPZ- Podpora prorodinných aktivit ? Výzva č. 1/II MAS Strakonicko, z. s. na OPZ- Podpora prorodinných aktivit Výzva č. 1/II MAS Strakonicko, z. s.
16.07.2019 Změna datumu otevření: na 28.08.2019
16.07.2019 Změna datumu uzavření: na 20.10.2019
16.07.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 28.08.2019
16.07.2019 Změna investičních priorit: na
16.07.2019 Změna oprávněného žadatele: na Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení Blíže v příloze Výzvy.
16.07.2019 Změna alokace v korunách: na 7476540
23.08.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
23.08.2019 Změna kódu stavu: na S42
29.08.2019 Změna stavu: na Otevřená
29.08.2019 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena