Aktuality

19.09.2018 Změna datumu otevření: na 30.11.2018
19.09.2018 Změna datumu otevření druhého kola: na 30.11.2018
19.09.2018 Změna datumu uzavření: na 27.09.2019
19.09.2018 Změna datumu uzavření druhého kola: na 30.06.2019
19.09.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 30.11.2018
19.09.2018 Změna datumu zpřístupnění druhého kola: na 30.11.2018
26.09.2018 Změna datumu otevření druhého kola: na 14.12.2018
26.09.2018 Změna datumu zpřístupnění druhého kola: na 14.12.2018
27.10.2018 Změna názvu: Název se změnil z Nová řešení pro tíživé sociální problémy na Nová řešení pro tíživé sociální problémy
27.10.2018 Změna datumu otevření: na 31.01.2019
27.10.2018 Změna datumu otevření druhého kola: na 30.11.2018
27.10.2018 Změna datumu uzavření: na 30.09.2019
27.10.2018 Změna datumu uzavření druhého kola: na 27.05.2019
27.10.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 30.11.2018
27.10.2018 Změna datumu zpřístupnění druhého kola: na 30.11.2018
27.10.2018 Změna oprávněného žadatele: na nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, za podmínky, že se jedná o tzv. servisní organizace. Definice jednotlivých oprávněných žadatelů viz příloha č. 6 Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin.
30.10.2018 Změna datumu otevření druhého kola: na 30.11.2018
30.10.2018 Změna stavu: na Otevřená
30.10.2018 Změna kódu stavu: na S5
05.01.2019 Změna datumu otevření druhého kola: na 30.11.2018
05.01.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
05.01.2019 Změna kódu stavu: na S6
17.04.2019 Změna datumu uzavření druhého kola: na 14.06.2019

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena