Aktuality

19.09.2018 Změna názvu: Název se změnil z Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita na Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže
19.09.2018 Změna datumu otevření: na 30.11.2018
19.09.2018 Změna datumu uzavření: na 31.01.2019
19.09.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 30.11.2018
19.09.2018 Změna oprávněného žadatele: na NNO, agentury práce, obce a kraje a jimi zřizované organizace
25.10.2018 Změna datumu otevření: na 30.11.2018
25.10.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 30.11.2018
25.10.2018 Změna oprávněného žadatele: na Za vzdělávací instituce se považují právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání. Vzdělávací instituce mohou nabývat těchto forem: - školy a školská zařízení - vysoké školy - NNO - obchodní korporace - OSVČ Agentury práce jsou právnické a fyzické osoby, které mají povolení ke zprostředkování zaměstnání. Nestátní neziskové organizace (dále NNO) - spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech - ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí - nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kraje a obce a jimi zřizované organizace - Kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ? krajské zřízení, včetně hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze - Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností - Organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení) - Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení)
30.10.2018 Změna stavu: na Otevřená
30.10.2018 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena