Informace o výzvě

Aktuality

21.08.2019 Změna názvu: Název se změnil z 8.výzva MAS Horní Pomoraví ? OPZ ? Sociální podnikání III. na 8.výzva MAS Horní Pomoraví - OPZ - Sociální podnikání III.
21.08.2019 Změna datumu otevření: na 28.08.2019
21.08.2019 Změna datumu uzavření: na 10.10.2019
21.08.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 28.08.2019
21.08.2019 Změna investičních priorit: na
21.08.2019 Změna oprávněného žadatele: na Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Blíže v příloze Výzvy.
21.08.2019 Změna alokace v korunách: na 2840000
28.08.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
28.08.2019 Změna kódu stavu: na S42
29.08.2019 Změna stavu: na Otevřená
29.08.2019 Změna kódu stavu: na S5
11.10.2019 Změna stavu: na Uzavřená
11.10.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena