Informace o výzvě

Aktuality

31.07.2019 Změna názvu: Název se změnil z 7. výzva na 7.výzva MAS Horní Pomoraví ? OPZ ? Prorodinná opatření III.
31.07.2019 Změna alokace v korunách: na 1440000
01.08.2019 Změna datumu otevření: na 12.08.2019
01.08.2019 Změna datumu uzavření: na 10.10.2019
01.08.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 12.08.2019
01.08.2019 Změna oprávněného žadatele: na Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Školy a školská zařízení Blíže v příloze Výzvy.
10.08.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
10.08.2019 Změna kódu stavu: na S42
10.08.2019 Změna cílů: na Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
10.08.2019 Změna cílů: na Sociální začleňování a boj s chudobou
10.08.2019 Změna alokace v korunách: na 1512158,75
13.08.2019 Změna stavu: na Otevřená
13.08.2019 Změna kódu stavu: na S5
11.10.2019 Změna stavu: na Uzavřená
11.10.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena