Informace o výzvě

Aktuality

31.01.2019 Změna názvu: Název se změnil z 20. výzva MAS SERVISO - OPZ -Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce na 20. výzva MAS SERVISO - OPZ -Zvýšení zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce
31.01.2019 Změna investičních priorit: na
26.06.2019 Změna datumu otevření: na 28.08.2019
26.06.2019 Změna datumu uzavření: na 31.12.2019
26.06.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 28.08.2019
26.06.2019 Změna alokace v korunách: na 2547250
21.08.2019 Změna stavu: na Finalizovaná
21.08.2019 Změna kódu stavu: na S3
24.08.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
24.08.2019 Změna kódu stavu: na S42
29.08.2019 Změna stavu: na Otevřená
29.08.2019 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena