Informace o výzvě

Aktuality

26.06.2019 Změna názvu: Název se změnil z 19. výzva MAS SERVISO - OPZ - Podpora práce s mládeží na 19. výzva MAS SERVISO - OPZ - Podpora slaďování pracovního a rodinného života
26.06.2019 Změna datumu otevření: na 28.08.2019
26.06.2019 Změna datumu uzavření: na 31.12.2019
26.06.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 28.08.2019
26.06.2019 Změna investičních priorit: na
26.06.2019 Změna oprávněného žadatele: na Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi a kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Sociální partneři, Školy a školská zařízení
26.06.2019 Změna alokace v korunách: na 4940951,25
21.08.2019 Změna stavu: na Finalizovaná
21.08.2019 Změna kódu stavu: na S3
21.08.2019 Změna alokace v korunách: na 5356522,5
24.08.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
24.08.2019 Změna kódu stavu: na S42
29.08.2019 Změna stavu: na Otevřená
29.08.2019 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena