Informace o výzvě

Aktuality

23.08.2018 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0219071 pro Šablony pro NNO - MRR v prioritní ose 3 OP na Výzva č. 0219071 pro Šablony pro NNO v prioritní ose 3 OP
23.08.2018 Změna datumu uzavření: na 30.04.2019
23.08.2018 Změna oprávněného žadatele: na NNO, PO ÚSC, MAS
23.08.2018 Změna území: na Celá ČR vč. Prahy
23.08.2018 Změna alokace v korunách: na 200000000
13.09.2018 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0219071 pro Šablony pro NNO v prioritní ose 3 OP na Výzva č. 0219071 pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP
13.09.2018 Změna datumu otevření: na 30.11.2018
13.09.2018 Změna datumu uzavření: na 30.09.2019
13.09.2018 Změna oprávněného žadatele: na NNO, MAS, krajské rady dětí a mládeže
11.10.2018 Změna stavu: na Zaregistrovaná
11.10.2018 Změna kódu stavu: na S2
11.10.2018 Změna cílů: na Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
11.10.2018 Změna cílů: na Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
07.11.2018 Změna datumu otevření: na 23.11.2018
07.11.2018 Změna datumu uzavření: na 30.09.2019
07.11.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 23.11.2018
08.11.2018 Změna oprávněného žadatele: na Oprávnění žadatelé: - Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které jsou ? spolkem, nebo ? ústavem, nebo ? obecně prospěšnou společností, nebo ? registrovanou církví nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba, nebo ? zájmovým sdružením právnických osob a zároveň ? působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží, nebo ? jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin, nebo ? zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3. - Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s. Omezení výzvy: Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu. Oprávněnými partnery jsou: - Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery: ? spolek ? pobočný spolek ? ústav ? obecně prospěšná společnost Oprávněnými partnery jsou: - Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery: ? spolek ? pobočný spolek ? ústav ? obecně prospěšná společnost ? registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba ? zájmové sdružení právnických osob.
30.01.2019 Změna datumu otevření: na 04.02.2019
30.01.2019 Změna datumu uzavření: na 15.03.2019
30.01.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 04.02.2019
30.01.2019 Změna oprávněného žadatele: na Oprávnění žadatelé: - Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které jsou - spolkem, nebo - ústavem, nebo - obecně prospěšnou společností, nebo - registrovanou církví nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba, nebo - zájmovým sdružením právnických osob a zároveň - působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží, nebo - jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin, nebo - zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3. - Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s. Omezení výzvy: Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu. Oprávněnými partnery jsou: - Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery: - spolek - pobočný spolek - ústav - obecně prospěšná společnost Oprávněnými partnery jsou: - Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery: - spolek - pobočný spolek - ústav - obecně prospěšná společnost - registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba - zájmové sdružení právnických osob. "
02.02.2019 Změna datumu otevření: na 15.02.2019
02.02.2019 Změna datumu uzavření: na 20.02.2019
02.02.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 15.02.2019
02.02.2019 Změna oprávněného žadatele: na Oprávnění žadatelé: - Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které jsou - spolkem, nebo - ústavem, nebo - obecně prospěšnou společností, nebo - registrovanou církví nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba, nebo - zájmovým sdružením právnických osob a zároveň - působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pracující s dětmi a mládeží, nebo - jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin, nebo - zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3. - Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s. Omezení výzvy: Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu. Oprávněnými partnery jsou: - Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery: - spolek - pobočný spolek - ústav - obecně prospěšná společnost - registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba - zájmové sdružení právnických osob. Omezení výzvy: Pobočné spolky jsou povinny být v roli partnerů s finančním příspěvkem, pokud žadatelem/příjemcem bude spolek, který je založil a v rámci projektu bude docházet k finančním tokům mezi spolkem a jím založenými pobočnými spolky. Jeden subjekt může být uveden jako partner pouze v jedné žádosti o podporu předložené v rámci této výzvy.
05.02.2019 Změna datumu uzavření: na 06.01.2020
16.02.2019 Změna datumu otevření: na 15.02.2019
16.02.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 15.02.2019
16.02.2019 Změna stavu: na Otevřená
16.02.2019 Změna kódu stavu: na S5
01.03.2019 Změna datumu otevření: na 28.02.2019
01.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 28.02.2019
01.03.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
01.03.2019 Změna kódu stavu: na S6
15.03.2019 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0219071 pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP na Výzva č. 0218071 pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP
24.10.2019 Změna datumu uzavření: na 23.10.2019
24.10.2019 Změna stavu: na Uzavřená
24.10.2019 Změna kódu stavu: na S8
24.10.2019 Změna alokace v korunách: na 300000000

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena