Aktuality

20.02.2018 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0218069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II na Výzva č. 0218069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP
20.02.2018 Změna datumu otevření: na 22.02.2018
20.02.2018 Změna datumu uzavření: na 17.07.2018
20.02.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 22.02.2018
20.02.2018 Změna stavu: na Zaregistrovaná
20.02.2018 Změna kódu stavu: na S2
20.02.2018 Změna cílů: na Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
20.02.2018 Změna cílů: na Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
20.02.2018 Změna oprávněného žadatele: na Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI.
20.02.2018 Změna území: na Místo dopadu realizace je území ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace.
20.02.2018 Změna alokace v korunách: na 624851534,05
23.08.2018 Změna stavu: na Uzavřená
23.08.2018 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena