Aktuality

28.09.2018 Změna názvu: Název se změnil z SG II - V. výzva na Smart Grids II. (Přenosová síť) - V. výzva
28.09.2018 Změna datumu otevření: na 01.02.2019
28.09.2018 Změna datumu otevření druhého kola: na 08.10.2018
28.09.2018 Změna datumu uzavření: na 30.09.2019
28.09.2018 Změna datumu uzavření druhého kola: na 31.01.2019
28.09.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 08.10.2018
28.09.2018 Změna datumu zpřístupnění druhého kola: na 08.10.2018
28.09.2018 Změna stavu: na Zaregistrovaná
28.09.2018 Změna kódu stavu: na S2
28.09.2018 Změna cílů: na Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy
28.09.2018 Změna cílů: na Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
28.09.2018 Změna oprávněného žadatele: na podnikatelské subjekty
28.09.2018 Změna území: na ČR mimo hl. města Prahy
28.09.2018 Změna alokace v korunách: na 550000000
09.10.2018 Změna datumu otevření druhého kola: na 08.10.2018
09.10.2018 Změna stavu: na Otevřená
09.10.2018 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena