Aktuality

23.08.2018 Změna typu: na Prubezna
23.08.2018 Změna datumu otevření: na 26.09.2018
23.08.2018 Změna datumu uzavření: na 27.11.2018
23.08.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 22.06.2018
23.08.2018 Změna stavu: na Modifikovaná
23.08.2018 Změna kódu stavu: na S6
23.08.2018 Změna oprávněného žadatele: na Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt (podnikající fyzická nebo právnická osoba, musí se jednat o osoby s přiděleným IČO či obdobným identifikačním číslem jiného státu) malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo velký podnik (Projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu - kód intervence 065) dle podmínek programu bude vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky, nebo vést oddělené účetnictví u projektu.
23.08.2018 Změna alokace v korunách: na 2700000000
25.08.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 26.09.2018

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena