Doplňuje se:

 • mezi oprávněné příjemce:
  ministerstva, regionální rady, hl. město Praha k zajištění funkce PAS ve smyslu Usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 884 k zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu potřebných pro zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze SF a Fondu soudržnosti EU na období let 2007 až 2013 a ze dne 11. července 2007 č. 760 k zajištění výkonu funkcí auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu (PAS jsou příjemci pouze v rovině úhrady osobních nákladů na činnost PAS v souladu s Usnesením vlády č. 884/2007 ze dne 13. 8. 2007);
 • žadatel/příjemce je povinen řídit se aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP, která obsahuje další podrobné informace a závazné podmínky; je přístupná na adrese www.strukturalni-fondy.cz/op-tp/dokumenty (neaktuální verze jsou uvedeny ve složce „Archiv“);
 • kontaktní místa pro příjem projektových žádostí předkládaných Regionálními radami:
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočka Severovýchod, U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové, nebo tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec;
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočka Jihozápad , Karlova 108, 397 01 Písek;
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočka Střední Čechy, Národní dům - KDŽ, nám. Míru 9, 120 53 Praha 2;
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočka Moravskoslezsko, 28. října 165, 709 00 Ostrava;
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočka Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov;
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočka Střední Morava, Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc;
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočka Jihovýchod, Dvořákova 44/14, 602 00 Brno

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena