Upravuje se: 

 

 • Plánované alokace dle prioritních os:

            1a, 1b: 651 558 672 CZK (27 148 278 EUR)
            2a, 2b: 1 399 246 200 CZK (58 301 925 EUR)
            3a, 3b: 2 208 912 888 CZK (92 038 037 EUR)
            4a, 4b: 1 242 615 840 CZK (51 775 660 EUR)[1]
 

 • Rozšíření okruhu oprávněných příjemců v OPTP o útvary na MMR: Odbor evropských záležitostí (MMR) a Centrální kontaktní bod – AFCOS.

 • Úprava názvů oprávněných příjemců, kteří jsou součástí Národního orgánu pro koordinaci na MMR (Odbor publicity EU (MMR), Oddělení vzdělávání NSRR).

 • Přiřazení podporované aktivity do oblasti podpory 1.1 - Podpora rozvoje finančních nástrojů a jejich dostupnosti. Vyjmutí podporované aktivity z oblasti podpory 1.2 -podpora rozvoje finančních nástrojů a jejich dostupnosti (v gesci MMR).

 • Aktualizace kontaktu pobočky Jihovýchod - Centrum pro regionální rozvoj ČR, Novobranská 526/14, 602 00 Brno.

 • Rozšíření podporovaných aktivit v oblasti podpory 2.1 o: 

            o poradenské služby pro přípravu, výběr, dodávku a testování monitorovacího systému pro programové období 2014 – 2020;
            o pořízení HW a SW vybavení pro provoz nového monitorovacího systému pro programové období 2014 – 2020;
            o pořízení nového monitorovacího systému pro programové období 2014+.

 • Aktualizace kontaktní osoby na ŘO OPTP.

 • Další úpravy související se zefektivňováním implementace OPTP.

  Pozn.: 
  V rámci revize OPTP došlo k rozšíření cíle oblasti podpory 4.1, která je nově zaměřena i na publicitu programového období 2014 - 2020. Tato úprava se vzhledem k obecnosti podporovaných aktivit v oblasti podpory 4.1 do aktualizované výzvy nepromítá.

[1]Částka v CZK byla přepočtena kurzem 24,00 CZK/EUR.


Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc/Novinky_article/Oznameni-o-zmene-1--vyzvy-k-podavani-zadosti-o-(2)

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena