Upravuje se:
  • Ukončení příjmu žádostí:
31. 12. 2013;
 
  • Ukončení realizace projektu:
30. 6. 2015;
 
  • Plánované alokace dle prioritních os:
1a, 1b:   792 076 428 CZK ( 30 464 478 EUR)
2a, 2b: 1 515 850 050 CZK ( 58 301 925 EUR)
3a, 3b: 3 170 721 008 CZK (121 950 808 EUR)
4a, 4b: 2 100 602 582 CZK ( 80 792 407 EUR)[1]


  • kontaktní osoby:
          Mgr. Michaela Svobodová – Odbor Řídícího orgánu OPTP,
          michaela.svobodova@mmr.cz, tel.:  224 861 293
          Bc. Vladimír Studnička – vedoucí pobočky NUTS II Praha,            
          studnicka@crr.cz, tel.: 221 596 520
 


[1] Částka v CZK byla přepočtena kurzem 26,00 CZK/EUR.

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena