Mění se:
  • termín ukončení realizace projektů, nové datum ukončení realizace projektů je 31. prosince 2010;
  • uvádí se maximální objem finančních prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny (v návaznosti na prodloužení termínu ukončení realizace projektů)-viz text výzvy.
Doplňuje se:
  • termín ukončení příjmu projektových žádostí, žádosti je možné podávat do 30.dubna 2010.


Další informace: http://www.strukturalni-fondy.cz/op-tp

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena