Mezinárodní konference na téma Sociální ekonomika a podnikání

Mezinárodní konference na téma Sociální ekonomika a podnikání

Typ akce: Seminář
Termín konání: 16. 4. 2009 0:00 - 18. 4. 2009 0:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Praha

Výběr hlavního tématu konference - sociální ekonomika a podnikání - není náhodné. Navazuje nejen se sérii konferencí počínaje rokem 1999 (Salamanca), přes Pražskou konferenci (2002) a Krakov (2004), Strasburg (2008) ale má i významnou roli v rámci tria předsednictví Francie-ČR-Švédsko - všechny tyto země se tématem zabývají v rámci oficiálního programu svých předsednictví Radě Evropy. Konference naváže na výstupy a závěry konference Štrasburské s důrazem na naše podmínky, kulturu a prostředí. Především probíhající globální ekonomická krize může být „hrozbou i příležitostí“ pro svépomocné sociální a solidární podnikání „s lidskou tváří“. Bude určitě zajímavé sledovat, jakým způsobem budou na závěry naší konference reagovat o půl roku později účastníci a pořadatelé konference „Sociální ekonomika a svět v době globální krize“ ve švédském Östersundu.

Navazuje také na několikaletou práci Národní tematické sítě NTS C (Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb) v rámci spolupráce realizátorů projektů CIP EQUAL v ČR v letech 2005-2008. V České republice stejně jako ve většině evropských zemí nedošlo dosud k uznání a vymezení sociální ekonomiky, sociálního podnikání ani sociálního podniku do právního řádu. Stále častěji se začínají objevovat hlasy volající po zakotvení těchto pojmů do právního systému a po nastavení pravidel zvýhodnění pro sociální podniky. Pro další rozvoj sociálního podnikání je velmi důležitá jeho podpora v koncepcích, strategiích a politikách na národní a regionální úrovni. Sociální podnikání se sice rozvíjí spontánně „zdola“, pro jeho větší rozšíření je ale pochopení a podpora „shora“ zásadní.

Sociální podnikání je v posledních několika letech v České republice poměrně diskutovaným tématem a nejvíce jeho aktivit se soustředilo kolem programu CIP EQUAL financovaném z Evropského sociálního fondu. Díky této iniciativě vznikla Národní tematická síť a platforma složena s odborníků z praxe (z neziskové i podnikatelské sféry), nezávislých expertů a akademiků, kteří postupně vypracovali definici sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku včetně jeho principů a návrhu standardů. Podpora a rozvoj sociální ekonomiky v ČR by měly vycházet z historických a politických specifik, aniž by tím došlo k deformaci známých základních principů a znaků.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena