Cíl výzvy
Tato Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci  projektu CzechEkoSystem podpořeného z programu PORADENSTVÍ (dále jen „Výzva“) naplňuje cíl zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků (MSP) jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.  

Podporované aktivity
Poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se vznikem a rozvojem inovačních firem, rozvedením, zdokonalením a realizací inovačního nápadu, s jeho patentovou ochranou, s prověřením jeho využitelnosti na trhu, s finančním řízením firmy, nezbytnými právními znalostmi souvisejícími se vstupem rizikového kapitálu, včetně představení investorům poskytujícím rizikový kapitál, především pak seed capital, poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena