Nákup trolejbusů a modernizace tramvají

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/1.3.00/07.02157
Zahájení projektu: 26. 4. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Doprava

Pořízení nových elektrických trakčních vozidel (trolejbusů) pro zajištění provozu na nově vybudované trati sítě městské hromadné dopravy města Plzně obsluhující jihozápadní kvadrant města a pro modernizaci stávajícího vozového parku trolejbusů a tramvají na stávajících trasách.Pořízené modernizované tramvaje a nové trolejbusy nahradí starší vozidla stejné trakce.V případě rozšíření vozového parku trolejbusů pro zajištění provozu na nově vybudované trati na Borská pole dojde ve větší míře k omezení provozu autobusové trakce na této trase.
Obsahem projektu je dodávka 5ks nových velkokapacitních trolejbusů s pomocným motorem, 11ks velkokapacitních trolejbusů bez pomocného motoru a modernizace 6ks tramvají T3R PLF II.Všechna vozidla budou nízkopodlažní s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu.S ohledem na potřeby občanů se sníženou schopností orientace budou vozy vybaveny moderními opticko-akustickými systémy a zařízeními pro komunikaci s nevidomými,slabozrakými a neslyšícími

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 99 903 899,16
Veřejné zdroje ČR: 209 396 100,00
 
Celková částka: 309 299 999,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena