Př. 12 - Metodika zadávání zakázek

Cílem tohoto metodického pokynu je harmonizace postupů při zadávání zakázek příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 zadávají zakázky.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena