Oživení městského prostředí v ČR

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR vydal publikaci, která představuje úspěšné projekty realizované z IOP v oblasti revitalizace problémových městských zón.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena