Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Operační program Životní prostředí pro podnikatele

Operační program Životní prostředí pro podnikatele

Leták obsahuje základní informace o Operačním programu Životní prostředí pro podnikatele - např. oblasti podpory a typy projektů, na které mohou získat dotace podnikatelé a živnostníci, nejčastější chyby při podávání žádostí atd.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena