Obecný průvodce dotacemi (OPŽP)

V letáku Průvodce dotacemi v Operačním programu Životní prostředí naleznete základní informace o tomto programu - možné příjemce, oblasti podpory, příklady podpořených projektů, kontakty atd.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena