Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Letáky Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Letáky Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

V letácích naleznete informace o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost i o jednotlivých prioritních osách tohoto programu.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena