Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Informační brožura „Bilance poločasu 2010“

Informační brožura „Bilance poločasu 2010“

V roce 2010 byla vytvořena informační brožura, která bilancuje průběh programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 v první polovině programového období. Vedle základních informací o programu a jeho pokroku je představeno osm podpořených projektů. Prostor dostaly také oba dispoziční fondy, které slouží k podpoře česko-bavorských projektů menšího rozsahu.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena