Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > ESF 2007-2013: Operační programy v kostce

ESF 2007-2013: Operační programy v kostce

Publikace Operační programy v kostce vám nabízí možnost nahlédnout do aktuálních operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF).

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena