MMR: Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko už vyčerpala dvě třetiny připravených financí

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena