Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014-2020 I

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita; řízení a implementace; plnění cílů; relevance potřeb; synergie a komplementarity; územní dimenze a integrované nástroje
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020
Odkazhttps://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeUV2YWw7ODY4MzM4NDU7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==
Overení relevance programu, posouzení dosavadního naplnování cílu programu, vyhodnocení synergických a komplementárních vazeb, formulace doporucení pro úpravu rídicích dokumentu a další

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena