Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK

Vyhodnocení reálného dopadu implementace komunikačního plánu.

Operační program OP Praha Konkurenceschopnost; OP Praha Adaptabilita
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Odkazwww.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPA%20dokumenty/Evaluace/ZZ_evaluace_komunik.aktivit_OPPA_a_OPPK.pdf
Cílem evaluace bylo prověření aktuálního stavu informovanosti cílových skupin komunikačního plánu; vyhodnocení reálného dopadu implementace komunikačního plánu včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů a provedení celkové komparativní analýzy v informovanosti cílových skupiny a v realizaci komunikačního plánu v r. 2015 a 2011.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena