Vyhodnocování efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP I.

Operační program Integrovaný regionální operační program
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2018
Programové období 2014–2020
Prubežné vyhodnocení efektivity realizovaných informacních a propagacních aktivit IROP.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena