Vyhodnocení nastavení prvních výzev IROP

Operační program Integrovaný regionální operační program
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020
Cílem hodnocení je prostrednictvím vyhodnocení nastavení prvních výzev IROP získat informace pro zlepšení v oblasti procesní i obsahové. Predmetem analýzy jsou aspekty zahrnující pomer objemu prostredku k absorpcní kapacite, nastavení podmínek a pravidel pro žadatele a proces hodnocení žádostí. Soucástí evaluace je analýza rizik souvisejících s nastavením výzev.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena