Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR

Operační program Operační program Praha - pól růstu ČR
Druh evaluace ex-post
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Souhrnné záverecné zhodnocení OP PPR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena